FJELLSPREKK®
"Spreng uten fare for omgivelsene, helt uten rystelser eller smell!"

Spekker etter bruk av fjellsprekk!b


Alle bildene er egne og ikke lov å bruke andre steder uten godkjenning!